Istota świadomej pracy z ciałem – budowanie świadomości przez ruch i taniec

Ciało jest jak kronika zdarzeń naszego życia. Istnieje w nim pamięć niezwykle silna i nieświadoma. Oprócz pamięci ruchowej kumulowane są w nim również emocje i wydarzenia, których czasem nawet nie pamięta nasza głowa. Zapisana w nim jest również historia naszych przodków. Istnieje biologiczna regulacja na poziomie komórkowym, warunkująca przekazywanie trudnych doświadczeń – dziedziczenie traumy.

Rozwijanie świadomości ciała ma na celu skontaktowanie się ze sobą samym, rozluźnienie napięć i stresu, poczucie, zrozumienie i wyrażenie emocji, rozwój świadomości siebie w stosunku do otoczenia i innych ludzi. Wspiera procesy samopoznania i integruje nas wewnętrznie. Spontaniczny ruch i taniec działa terapeutycznie odzwierciedlając często nieuświadomione treści, poprawia ogólną sprawność fizyczną i ruchową. Jest również źródłem głębokiego relaksu i zabawy.

O mnie

Nazywam się Marta Konfederak. Jestem trenerką języka ruchu i świadomej pracy z ciałem, arteterapeutką (terapeutką różnymi formami sztuki) ze szczególnym zamiłowaniem i pasją do terapii tańcem. Pracuję metodą analizy ruchu Laban/Bartenieff wykorzystując również rozwojowe aspekty terapii tańcem. Łączę arteterapię z ruchem.  Pracuję indywidualnie i grupowo wspierając ludzi w ich drodze do odzyskania kontaktu z ciałem i zrozumienia języka jakim się z nami komunikuje.

Co oferuję

Wsparcie na drodze odzyskiwania kontaktu z ciałem oraz rozpoznawania sygnałów z niego płynących, ekspresję i regulację emocji, przebudzenie kreatywności, stawianie granic, głęboki relaks i odpuszczenie. Oferuję zajęcia ruchowe łączące taniec, ruch i arteterapię. Zajęcia indywidualne, grupowe oraz wyjazdy weekendowe warsztatowe dla osób prywatnych oraz firm i organizacji.

Galeria

Istnieje związek między emocjami a ruchem. Ruch ciała odzwierciedla wewnętrzny stan emocjonalny, a zmiany w ruchu mogą prowadzić do zmian w psychice.

Psychoterapia tańcem i ruchem