Oferta

Zajęcia dla osób prywatnych

Zajęcia indywidualne

Dla kogo: Dla osób poszukujących kontaktu z ciałem, akceptacji i polubienia swojego ciała, doświadczających objawów somatycznych, zablokowanych na poziomie ciało-emocje, chcących rozpoznać swoje schematy ruchowe (i życiowe) i wprowadzić zmianę, poszukujących głębokiego relaksu.

Szczegóły: czas trwania 90 minut lub 120 minut, zakończone relaksacją.

Warsztaty ruchowe kobiece

Dla kogo: Dla kobiet poszukujących kontaktu z ciałem, z potrzebą wzmocnienia poczucia wartości, przebudzenia kobiecości, śmiałości i poczucia sprawczości, rozpoznawania oraz regulowania i wyrażania emocji, szukających spontanicznej zabawy i radości.

Szczegóły: czas trwania 120 minut lub 180 minut (w zależności od tematu przewodniego warsztatu i zaawansowania grupy)

Warsztaty ruchowe grupa mieszana

Dla kogo: Dla osób czujących potrzebę ekspresji emocji, szukających kontaktu z ciałem i drogi do stawiania granic, rozpoznania schematów ruchowych (lub ich zmiany), poszukujących spontaniczności, dobrej zabawy i relaksu.

Szczegóły: czas trwania 120 minut / 180 minut (w zależności od tematu przewodniego warsztatu i zaawansowania grupy)

Warsztaty rozwojowe grupy zamknięte : damskie, męskie lub mieszane – cykl 6 spotkań

Dla kogo: Dla osób szukających drogi do autoekspresji i umiejętności rozpoznawania swoich emocji, akceptacji swojego ciała i rozpoznawania sygnałów z niego płynących, potrzebujących wzmocnić poczucie własnej wartości, odblokować się, rozluźnić i odnaleźć swobodę w ciele. Szukających sposobów radzenia sobie ze stresem, stawiania granic, rozbudzenia kreatywności oraz uważności na siebie i otoczenie.

Szczegóły: Kameralne grupy maksymalnie 8 osobowe. Czas trwania 120 minut. Spotkania raz w tygodniu

Warsztaty wyjazdowe weekendowe

Dla kogo: Dla każdego, kto potrzebuje aktywnego weekendu z dala od miasta. Dla osób poszukujących kontaktu z ciałem, chcących rozpocząć ścieżkę świadomego ruchu i budowania świadomości ciała, szukających uważności w ruchu oraz integracji ciała i umysłu. Każdy wyjazd ma inny temat przewodni dzięki czemu możemy pracować z różnymi aspektami życia między innymi: emocjami a ciałem, kobiecością, spontanicznością, kreatywnością, nieśmiałością, wstydem, szukaniem jakości i mocnych stron, umiejętnością pracy w grupie. Na weekendzie doświadczamy transformującej mocy pracy poprzez ciało, głos i sztukę z tematami emocji i relacji.

Szczegóły: Czas trwania Piątek – Niedziela. Warsztaty ruchowe połączone z technikami kontaktującymi z ciałem (joga, taniec, techniki oddechowe, relaksacje, otwieranie gardła – warsztaty wokalne, gimnastyka słowiańska, masaż, bodyworki)

Seniorzy – zajęcia ruchowe, tańce w kręgu

Dla kogo: Zajęcia i warsztaty dla seniorów. Celami tańców w kręgu są integracja i wspólne tworzenie więzi między uczestnikami, aktywizacja psychofizyczna oraz poczucie równości, przynależności i wspólnotowej atmosfery, celebracja tradycji i kultury, wyrażanie emocji.

Szczegóły: Czas 60 minut.

Dla dzieci i opiekunów

Dla kogo: Dla opiekunów i dzieci 3-8 lat. Budowanie świadomości ciała przez zabawy ruchowo – taneczne mające na celu wspomaganie rozwoju, uczenie współdziałania, poczucie sprawczości, stawianie granic, rozwój koncentracji, pobudzenie kreatywności oraz radość i dobrą zabawę z opiekunem. Zajęcia odbywają się jako część warsztatów wyjazdowych lub spotkania stacjonarne w Łodzi.

Szczegóły: Czas i miejsce trwania w zależności od potrzeb warsztatów.

Dla firm i organizacji

Warsztaty ruchowe tematyczne – element wzmacniania zespołu (Team Building)

Dla kogo: Dla zespołów chcących rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, umiejętności radzenia sobie ze stresem, tworzenia nowych, nieszablonowych pomysłów, wyjścia ze schematów ruchowych (i myślowych), rozbudzenia spontaniczności, radości i relaksu w ruchu. Szukających poprawy elastyczności ciała, zadbania o kręgosłup, rozluźnienia miednicy i zwiększenia świadomości ciała, rozwinięcia umiejętności współpracy oraz procesu twórczego – zarówno indywidualnego jak i grupowego.

Szczegóły: Każde spotkanie ma inny temat w zależności od potrzeby grupy np. redukcja stresu, elastyczny kręgosłup, rozluźnienie dna miednicy, świadome ciało, autoekspresja, pobudzenie kreatywności, relacje Ja – Inni. Czas trwania 120 min- 180 min. Jedno lub dwa spotkania w zależności od potrzeb grupy.