Tańce w kręgu dla Seniorów

Tańce w kręgu są wyjątkowym sposobem na wspólne spędzanie czasu, tworzenie więzi oraz poczucia przynależności i wspólnotowości. W trakcie takich tańców wszyscy uczestnicy tworzą duży krąg i poruszają się w rytm muzyki, wykonując określone kroki. Tańce w kręgu nie tylko integrują, ale również promują aktywność fizyczną, zdrowie i radość. Kluczem jest otwarcie się na siebie, wzajemne zrozumienie i szacunek.

Głównymi celami tańców w kręgu są integracja i wspólne tworzenie więzi między uczestnikami oraz tworzenie wspólnotowej atmosfery, promowanie międzyludzkich interakcji, celebracja tradycji i kultury, wyrażanie emocji, wzmacnianie więzi, promowanie aktywności fizycznej i zdrowia.

Spotykamy się w Poleskim Ośrodku Sztuki na ul. Krzemienieckiej 2a, w każdą środę o godz. 10:00 – 11:00

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *